NL / EN / DE
zoek
Facebook Twitter YouTube Flickr contact
11-9 2010 t/m 20-2 2011
Abstract USA 1958-1968. In the Galleries
 

Abstract USA 1958-1968. In the Galleries

Abstract USA 1958-1968. In the Galleries is de tweede grote tentoonstelling van werken uit de No Hero Foundation, een grote particuliere verzameling moderne en hedendaagse kunst die het museum in 2009 in bruikleen kreeg.

Abstract USA 1958-1968 toont abstracte schilderkunst uit de Verenigde Staten, voornamelijk gemaakt in de periode 1958-1968. Er zijn werken te zien van onder anderen Frank Stella, Kenneth Noland, Larry Poons, Al Held, Gene Davis, Sam Francis en Friedel Dzubas.

Koele abstracten

Het merendeel van deze kunstenaars wordt gerekend tot een stroming in de naoorlogse Amerikaanse kunst die door toenmalige kunstcritici wordt aangeduid met termen alspost-painterly abstraction, colorfield painting, hard edge of cool art. In deze ‘koele abstracte' schilderkunst, die volgt op het abstract expressionisme, staan niet langer de persoonlijke signatuur en expressie van de kunstenaar centraal, maar de verschillende elementen waaruit een schilderij is opgebouwd: de kleur en de vorm en ook de verf en het doek.

Het abstract expressionisme en de koele abstractie die daarop volgde, worden algemeen beschouwd als de eerste stromingen waarmee de Verenigde Staten zichzelf vestigden als vooruitstrevend artistiek land, met New York als nieuwe kunstmetropool in de plaats van Parijs.

Nederland

De plaats en betekenis van de Amerikaanse abstracte kunst binnen de Nederlandse kunstgeschiedenis is nog maar sporadisch en heel oppervlakkig belicht. Op de grote namen na - Stella, Noland en Francis - zijn de kunstenaars van Abstract USA slechts mondjesmaat vertegenwoordigd in de collecties van Nederlandse musea.

Met de tentoonstelling van een selectie uit de No Hero Foundation wil Rijksmuseum Twenthe niet alleen een beeld geven van de koele abstractie, maar ook een opmaat leveren voor een analyse van de rol en betekenis van deze stroming in de naoorlogse kunst in Nederland.

In the Galleries

De ondertitel van de tentoonstelling, In the Galleries, is ontleend aan een rubriek in het Amerikaanse tijdschrift Arts Magazine. Hierin schreef Donald Judd, voordat hij bekend werd als kunstenaar, recensies van tentoonstellingen in musea en galeries. Over alle kunstenaars in Abstract USA heeft Judd in zijn artikelen geschreven. Zijn kritische en soms verrassende commentaar op hun werk vormt de leidraad door de tentoonstelling.

Niet alleen is Judd een uitstekende gids door de tentoonstelling, hij ontwikkelde zijn eigen werk in wisselwerking met zowel de Europese traditie als de Amerikaanse expressionistische en koele abstracte schilderkunst. In tegenstelling tot deze stromingen werd Judd's eigen werk en dat van zijn Amerikaanse generatiegenoten al vroeg getoond en verzameld in Nederland. Judd kan daarom beschouwd worden als een sleutelfiguur in de receptie van de Amerikaanse kunst in Nederland sinds de jaren zestig.

Concept en samenstelling

Het concept van Abstract USA 1958-1968. In the Galleries is ontwikkeld door Wouter Davidts hoogleraar Moderne en Hedendaagse kunst in samenwerking met Jesse van Winden, VAMA (Visual Arts, Media & Architecture) Research Master student, Afdeling Kunst & Cultuur, Faculteit Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Catalogus

Bij de tentoonstelling is een gelijknamige publicatie verkrijgbaar met een inleiding door Wouter Davidts, teksten over de kunstenaars en hun werken, biografische gegevens en citaten van Donald Judd. Prijs € 13,90. Verkrijgbaar in de Museumwinkel of via de webwinkel.

Symposium Holland-America

Op 17 en 18 februari 2011 wordt in Rijksmuseum Twenthe, in samenwerking met het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) en de Vrije Universiteit Amsterdam het internationale symposium Holland-America georganiseerd over de betekenis van de Amerikaanse expressionistische en abstracte kunst voor de naoorlogse kunst in Nederland.

Nu Verwacht Tentoonstellingsarchief 2014 2013 2012 2011 2010
Filip Jonker. Cardboard Tugboat 'De Furie'
Abstract USA 1958-1968. In the Galleries
Gedroomd papier. Tekeningen en prenten 1850-1935
2009 2008