NL / EN / DE
zoek
Facebook Twitter YouTube Flickr contact
 

De Apocalyps of Openbaring van Johannes

In het voorjaar van 2014 organiseert RMT in samenwerking met HOVO Overijssel een cursus van drie bijeenkomsten over het fascinerende Bijbelboek de Apocalyps of Openbaring van Johannes.

Visionaire troostbrief

Het laatste Bijbelboek, de Apocalyps of Openbaring van Johannes, is een lange visionaire troostbrief voor vervolgden.
De ziener Johannes schrijft op wat hij in de geest heeft aanschouwd. Geen ander geschrift verwoordt zo indringend het besef dat de wereld voor een catastrofe staat en beschrijft tegelijkertijd zo overtuigend de stralende toekomst die wacht na de laatste strijd.
Johannes schrijft op wat hij in de geest heeft aanschouwd. Hij doet dat in stromen van onvergetelijke beelden die hij ontleent aan de oudtestamentische profeten, vooral aan Ezechiël, Jesaja, Zacharias, Joël en Daniël. In 404 verzen heeft Johannes meer dan vijfhonderd verwijzingen naar andere bijbelplaatsen gestopt. Andere beelden ontleent Johannes aan de eeuwenoude Mesopotamische sterrenkunde, zoals het duo Vrouw en Draak, de antieke Virgo en Hydra.

De Apocalyps heeft weerklank gevonden tot ver buiten de christelijke gemeenten die Johannes heeft willen troosten. Door de eeuwen heen heeft het boek kunstenaars en rebellen, fanaten en fantasten geïnspireerd.
Aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal uit de late middeleeuwen volgen wij de tekst van Johannes hoofdstuk na hoofdstuk, vers na vers. De leidraad vormt de Apocalyps in Dietsche, de eerste Nederlandse Apocalyps omstreeks 1400 vervaardigd in West-Vlaanderen.
Een groot aantal miniaturen is afkomstig uit o.a. de Beatus Apocalyps, het Liber Floridus en de Apocalypse en images, uit getijdenboeken en Historiebijbels. Een verhaal apart vormen het Tapijt van Angers en het linkerluik Johannes op Patmos van het Johannesaltaarstuk van Hans Memling in Brugge.

Vertrouwde beelden en vreemde, duistere beelden krijgen meer inhoud en zeggingskracht. We hopen iets meer te ontsluieren van dit fascinerende geschrift. De cursus wordt gegeven door cultuurwetenschapper Jeanne van der Stappen.

Informatie en opgave

Data en tijd: 12, 19 en 26 maart, woensdag 10.00-12.00 uur.

Prijs: € 56,00

Opgave via de website van HOVO Overijssel.

Nu
Vlaamse salon rondom Van Eyck
Rubens, Van Dyck en Jordaens - de Vlaamse barok
Paden naar het Paradijs
Exclusieve preview basisonderwijs 2014-2015
Preview voortgezet onderwijs 2014-2015
Collegereeks introductie kunstgeschiedenis
Vriendenreis naar Boedapest
Verwacht Tentoonstellingsarchief