Rijksmuseum Twenthe

persbericht

De stelling van Vroegindeweij
Tentoonstelling over kunst en wiskunde
Vroegindeweij

Enschede, 11 juni 2013   Kunst en wiskunde. Wat hebben die met elkaar te maken? Heel veel, zo wordt duidelijk in de presentatie De stelling van Vroegindeweij, een nieuwe tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe (23-6 t/m 3-11-2013). RMT toont werk van kunstenaar Leo Vroegindeweij dat is geïnspireerd door de beroemdste wiskundige stelling: de stelling van Pythagoras. Aanleiding voor de tentoonstelling is de internationale conferentie Bridges 2013, gewijd aan de relatie tussen beeldende kunst en wiskunde, die van 27 t/m 31 juli 2013 in Enschede wordt gehouden.

Leo Vroegindeweij
Beeldend kunstenaar Leo Vroegindeweij (Dirksland, 1955) toont in de presentatie werk in twee en drie dimensies, afkomstig uit de collectie van RMT en uit privébezit. In zijn beelden worden materialen op onverwachte wijzen gecombineerd. Centraal staan vorm en tegenvorm, positief en negatief, het materiaal en het oppervlak van het materiaal. Het werk op papier van Vroegindeweij ontwikkelde zich parallel aan het ruimtelijke werk. Ook hier gaat het om vormen en contravormen, positief en negatief en de verwisselbaarheid van voor- en achtergrond. De presentatie wordt getoond in zaal 35 van het museum.

De stellingen van Pythagoras en Vroegindeweij
De tentoonstelling maakt de voorliefde van Vroegindeweij voor geometrische figuren en wiskundige modellen duidelijk. De Griekse wiskundige en wijsgeer Pythagoras (circa 572 - 500 v. Chr.) is vooral bekend vanwege de naar hem genoemde stelling: ‘In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden.' Deze stelling werd vertaald als: a2 + b2 = c2, waarin a en b de rechthoekszijden zijn en c de schuine zijde is. Vroegindeweij heeft de pythagorasdriehoek vereenvoudigd tot een compositie van drie cirkels met de verhouding van 1:2:3. De drie elkaar rakende cirkels hebben ieder een hoek van de driehoek als middelpunt. Deze cirkelcompositie is heel kenmerkend voor het werk van Vroegindeweij. Wie goed kijkt zal ontdekken dat Vroegindeweij regelmatig vormen en voorwerpen gebruikt die in deze verhouding tot elkaar staan.

Opening tijdens Twentse Salon
De stelling van Vroegindeweij wordt geopend tijdens de Twentse Salon op 23 juni om 16.00 uur door gedeputeerde Cultuur provincie Overijssel Hester Maij. Eerder op de dag zal Leo Vroegindeweij worden geïnterviewd over zijn werk en er is een lezing over de relatie tussen kunst en wiskunde. Klik hier voor het volledige programma.

BRIDGES ENSCHEDE 2013
Met Bridges Enschede 2013 beleven Enschede, Twente en de Euregio dit jaar de Internationale Maand voor Kunst, Wetenschap en Technologie. Gedurende de hele maand juli wordt een tentoonstellingsprogramma met installaties, short movies, architectuur, muziek en interessante workshops georganiseerd met het centrale thema verbindingen tussen kunst en wetenschap. Hoogtepunt en afsluiting van de maand is het internationale wetenschappelijke congres Bridges 2013 met ruim 250 deelnemers uit alle werelddelen. Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.

Noot voor redactie
Voor meer informatie over de tentoonstelling De stelling van Vroegindeweij kunt u contact opnemen met Gemma Bottegal, 06 51540187 of gbottegal@rijksmuseumtwenthe.nl.

Voor meer informatie over Rijksmuseum Twenthe, bezoek www.rijksmuseumtwenthe.nl.