Vriendenprint

Vrienden van het museum

Vraagt u zich af wat u kunt doen om Rijksmuseum Twenthe te steunen? Word lid van de Vereniging Vrienden van Rijksmuseum Twenthe! Niet alleen steunt u het museum met uw financiële bijdrage van € 35,00 per jaar, maar u vormt samen met een groep van meer dan 1700 leden een sterke achterban waarop we kunnen rekenen. U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden.

Aanhef:
* Naam:
* Adres:
* Postcode:
* Plaats:
Telefoon:
* E-mailadres:
 

Meldt zich aan bij de Vereniging Vrienden van Rijksmuseum Twenthe voor een*

persoonlijk lidmaatschap € 35,00 per jaar
gezins- / partnerlidmaatschap € 50,00 per jaar
 

en verleent - tot wederopzegging - machtiging aan de Vereniging om de van toepassing zijnde lidmaatschapsgelden af te schrijven van zijn/haar bankrekening.

* Rekeningnummer:
T.n.v.:
 
(Bij andere tenaamstelling van de rekening dit veld svp invullen)
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen op het bovengenoemde e-mailadres
Vragen of opmerkingen: