Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

De Nieuwe Smaak

17 januari t/m 21 augustus 2016 - Van Jacob Jordaens tot Damien Hirst, en van Daubigny tot Jitish Kallat: de tentoonstelling De Nieuwe Smaak. De kunst van het verzamelen in de 21ste eeuw neemt u mee langs vele hoogtepunten uit de collectie van Geert Steinmeijer. 

De werelden van Steinmeijer

Steinmeijer, die van Hartmans tuinmeubilair een succesvol exportproduct maakte, is naast zakenman en investeerder ook verzamelaar. Vanaf het moment dat hij in 1993 zijn eerste aankoop deed, raakte hij gefascineerd door de kunst. Sindsdien bracht hij een zeer gevarieerde, mondiale collectie samen. De bezoeker krijgt te maken met middeleeuwse kruisafnames, Amerikaanse abstractie en Franse salonkunst. Ook verzamelt Steinmeijer hedendaagse kunst uit Duitsland en China: landen die hij inmiddels goed kent. Zo biedt de tentoonstelling inzicht in de diverse werelden waar Steinmeijer zich in begeeft.


Over smaak valt niet te twisten

Met deze tentoonstelling reflecteert Rijksmuseum Twenthe op ontwikkelingen in het verzamelen van kunst en het ontstaan van een daar nauw aan verwante nieuwe smaak. Deze nieuwe smaak is divers en subjectief. De grenzen tussen goede smaak en wansmaak, tussen hoge en lage kunst, zijn langzamerhand verdwenen. Alles kan tegenwoordig. De uitspraak “over smaak valt niet te twisten” is nog nooit zo relevant geweest, maar dat betekent niet dat smaak onbespreekbaar moet zijn. De bezoeker van deze tentoonstelling wordt uitgedaagd zelf ook na te denken over de eigen smaak, net als Steinmeijer dat doet.Particuliere verzamelaars

Aan de basis van bijna alle Nederlandse museumcollecties staan particuliere kunstverzamelingen die in de loop der tijd bij de musea terecht zijn gekomen. Dat geldt ook voor Rijksmuseum Twenthe. De verschillende verzamelaars die hebben bijgedragen aan de collectie verzamelden gericht vanuit een bepaalde smaak. Zo had de eerste directeur Jan Herman van Heek een duidelijke voorliefde voor middeleeuwse kunst, en daar verzamelde hij dan ook naar. Of Jan Bernard Scholten, die met zijn verzameling van De Haagse School en de daar nauw aan verwante School van Barbizon typerend was voor de gematigde Nederlandse smaak aan het begin van de twintigste eeuw. Heel anders was de smaak van galeriehouders Geert van Beijeren en Adriaan van Ravesteijn, die met Art & Project één van de eersten in Nederland waren die zich op conceptuele kunst richtten. Deze voorkeur was ook duidelijk terug te zien in hun eigen verzameling. De collecties – en dus de smaak – van al deze verzamelaars zijn gezichtsbepalend voor de huidige collectie van het museum, en komen ruim aan bod in de collectiepresentatie De Gouden Eeuw van Twente.


Het nieuwe verzamelen

Anno 2015 ziet Rijksmuseum Twenthe in Geert Steinmeijer een nieuw type verzamelaar, die zich niet laat beperken door geografische en historische grenzen en zich niet toelegt op enkele kunstenaars of afgebakende stijlen en stromingen. In zijn verzameling wordt traditionele Europese schilder- en beeldhouwkunst afgewisseld met moderne en hedendaagse kunst van verschillende continenten. Hij laat zich niet zozeer leiden door één smaak of voorkeur maar verzamelt eclectisch: dwars door de kunstgeschiedenis heen. Ook verzamelt hij global: kunst van over de hele wereld, met name uit landen met opkomende kunstmarkten waar nog van alles te ontdekken valt. Steinmeijer is impulsief en laat zich leiden door zijn gevoel. Anderzijds laat hij zich goed informeren door diverse experts. Want naast het gevoel zijn natuurlijk ook kwaliteit, authenticiteit en waardevastheid van belang.Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een uniek magazine dat gewijd is aan smaak en het verzamelen van kunst. Naast veel beeldmateriaal en een interview met Steinmeijer, bevat het magazine beschouwende essays en interviews met verschillende kunstprofessionals. De publicatie is verkrijgbaar in de museumwinkel.