Rijksmuseum Twenthe

Raad voor Cultuur uiterst lovend over toekomstplannen RMT

19 mei 2016 - Rijksmuseum Twenthe heeft met groot genoegen kennis genomen van het advies van de Raad voor Cultuur aan de Minister van OCW betreffende de subsidie voor de beleidsperiode 2017-2020. Het museum leest in het advies een groot vertrouwen van de Raad in het functioneren en de innovatieve koers van het museum. 

De inspanningen die het museum de afgelopen vier jaren heeft verricht om een duidelijk profiel te ontwikkelen als een vernieuwend, baanbrekend museum voor een breed publiek hebben hun vruchten afgeworpen. Het museum is gelukkig met het feit dat de Raad het ministerie adviseert om de tijdelijke subsidiereparatie - met als doel het museum open te houden - structureel te maken. Een blijvende publieksfunctie is hiermee gegarandeerd.


Helaas is de aanvraag van het museum niet volledig gehonoreerd waardoor het museum nog altijd geconfronteerd wordt met een kwart minder subsidie dan ruim vier jaar geleden. Een deel van de aangevraagde middelen was bestemd om de ontoereikende bijdrage van het Ministerie voor het beheer van de collectie aan te vullen. Een ander deel was bedoeld voor een aantal van de innovatieve plannen waar de raad in haar advies zo positief over oordeelt. Het museum zal de komende tijd in samenspraak met alle drie de overheden (Rijk, Provincie en Gemeente) zoeken naar mogelijkheden om het ambitieuze, innovatieve beleid in volle omvang een vervolg te geven.


Lees hier meer over beoordeling van de subsidieaanvragen culturele basisinfrastructuur op de website van de Raad voor Cultuur.