Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Na de Jacht - Silvia B. en Jan Weenix

In zaal 33 is een bijzonder kabinet te zien waarin de Rotterdamse kunstenares Silvia B. (1963) haar eigen werk combineert met het imposante stilleven ‘Dode zwaan’ van Jan Weenix (1642-1719). Het vroeg 18de-eeuwse schilderij van Weenix komt uit de collectie van het Mauritshuis, maar is sinds kort in langdurig bruikleen bij Rijksmuseum Twenthe.

Het stilleven werd in 1821 door het Mauritshuis aangekocht als tegenhanger voor De stier van Paulus Potter. De schilderijen hingen destijds heel dicht tegen elkaar, maar tegenwoordig vindt het museum het werk van Weenix te fors voor de intieme zalen. Daarom heeft Dode zwaan een nieuw thuis gekregen in Enschede.


Silvia B. reageerde onmiddellijk positief op de vraag van het museum om een kabinet samen te stellen waarin haar eigen werk een relatie aangaat met het schilderij van Weenix. Haar piëta M. & J. en de twee saters Vino en Valentino creëren samen met de levenloze, maar sensuele zwaan een scène waarin de bezoeker geconfronteerd wordt met datgene wat er rest na de jacht: het verdriet om de dood en de herinnering aan het genoegen van het bacchanaal.


Aankoop en solotentoonstelling

De beelden M. & J. en Valentino van Silvia B. zijn in het kader van deze presentatie door Rijksmuseum Twenthe verworven voor de collectie. Deze aankoop is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds. 


Vanaf 20 november presenteert RMT een grote overzichtstentoonstelling van Silvia B. met beelden en tekeningen van de afgelopen twintig jaren.