Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

De Aard der Dingen. Negen hedendaagse tekenaars

 • DATUM Zondag 5 november 2017
  tot en met
  Zondag 25 maart 2018
 • LOCATIERijksmuseum Twenthe

5 november 2017 - 25 maart 2018 Dit najaar organiseert Rijkmuseum Twenthe een grote groepstentoonstelling met werk van negen hedendaagse tekenaars. De tentoonstelling bevat werk van Emmy Bergsma, Aline Eras, Hanneke Francken, Anouk Griffioen, Roos Holleman, Kinke Kooi, Arno Kramer, Hans de Wit en Sigrid van Woudenberg.

Inzoomen

De schilder is van het grote gebaar; met enkele trefzekere verfstreken weet hij zijn onderwerp te vatten op het doek. De tekenaar, daarentegen, zoekt het in het kleine. Hij bestudeert en analyseert de dingen. Met zijn potlood of krijt tast hij de werkelijkheid af en vangt hij het universele in de details, dat wil althans het cliché. Maar voor veel clichés geldt dat ze een kern van waarheid bevatten. Daarom vormt dit idee, dat het tasten en inzoomen eigen is aan het tekenen, het uitgangspunt van de tentoonstelling De Aard der Dingen.


Motieven

De negen kunstenaars in deze tentoonstelling focussen niet op het grotere geheel, maar laten zich leiden door specifieke motieven die voor hen betekenisvol zijn. Deze motieven worden onderzocht en verkend en er worden nieuwe werelden in ontdekt. Daarbij hebben de deelnemende kunstenaars gemeen dat ze zich allemaal richten op motieven ontleend aan de natuur. Sommigen laten planten en dieren letterlijk terugkomen in hun werk, bij anderen vertaalt de invloed van de natuur zich vooral in het gebruik van organische vormen.


Deelnemende kunstenaars

Sommigen bestuderen de natuur op directe wijze, zoals Roos Holleman die haar tekeningen van paradijsvogels omschrijft als visuele autopsie. Of Aline Eras wier studieus ogende tekeningen van kevers en schedeltjes associaties oproepen met illustraties uit 18de-eeuwse encyclopedieën. De zinnelijke motieven van Kinke Kooi daarentegen zijn geen letterlijke natuurstudies, maar zijn zeker organisch te noemen. Het inzoomen verbeeldt zij op letterlijke wijze met doorkijkjes naar mysterieuze kamertjes. Anouk Griffioen en Sigrid van Woudenberg geven de kijker het gevoel te verdwijnen door in te zoomen op een veelheid van gebladerte. De tekeningen van boomstammen en takken van Hanneke Francken zijn soms zo gedetailleerd dat ze abstracties worden. Maar als je lang genoeg blijft kijken, doemen de motieven – een eend, een vogel – vanzelf weer op. Emmy Bergsma focust op planten waar we makkelijk aan voorbij gaan, zoals onkruid of een verlept aardbeienplantje. Bij Arno Kramer zijn het de dieren – de hazen, herten – die centraal staan. En Hans de Wit richt zijn blik op de bodem van de aarde om er nieuwe surrealistische werelden in te ontdekken. 


Schepselen

De Aard der Dingen maakt deel uit van een drietal exposities rondom het thema ‘schepselen’ die in het najaar van 2017 worden georganiseerd in Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle. De aanleiding voor het 'schepselen'-drieluik is de tentoonstelling over de 17de-eeuwse schilder Otto Marseus van Schrieck in RMT. Marseus schilderde bostaferelen met daarop allerlei dieren en planten, waarbij hij een voorkeur had voor ‘geminachte’ schepselen als slangen, libellen, vlinders, paddenstoelen, kikkers en padden. Hij legt de nadruk op de afzonderlijke motieven, de schepselen der natuur. Door te observeren en in te zoomen weet hij deze schepselen met wetenschappelijke precisie in beeld te brengen. In Museum TwentseWelle staat de beweging van alle schepselen centraal in Van Nul- tot duizendpoot (14 okt. – 4 febr.).


Bij het drieluik verschijnt ‘Schepselen’, een kleurrijk magazine dat in beide musea voor € 2,00 verkrijgbaar is.Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.Emmy Bergsma


Sigrid van Woudenberg


Kinke Kooi


Aline Eras


Hans de Wit


Anouk Griffioen


Arno Kramer


Hanneke Francken


Roos Holleman


 • DATUM Zondag 5 november 2017
  tot en met
  Zondag 25 maart 2018
 • LOCATIERijksmuseum Twenthe