Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

RMT verwerft 9 werken uit 'Ik speel, dus ik ben'

Mede dankzij steun van het Mondriaan Fonds heeft Rijksmuseum Twenthe negen kunstwerken aangekocht voor de collectie uit de tentoonstelling 'Ik speel, dus ik ben'. 

Het gaat om werken van Zoro Feigl, Michel Martens & Jetske Visser, David Scheidler, Bert Schoeren, Peter Zegveld, Christiaan Zwanikken en Eibert Draisma. Deze kunstenaars hebben niet alleen met elkaar gemeen dat ze kinetische installaties maken, ze delen bovenal een mentaliteit: bij allen is een speelse experimenteerdrift de bron hun werk en hun ontwikkeling. De kunstwerken ontstaan door te spelen, experimenteren, mislukken en weer doorgaan. Niet een van te voren bepaald idee is leidend, maar de mogelijkheden die zich in het proces voordoen. Het draait niet om het zoeken, maar om het vinden: het vinden van nieuwe beelden en nieuwe ervaringen. Maar ook het vinden van onverwachte schoonheid in het alledaagse. 


Verworven werken

Alle aankopen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de Collectieprogramma's van het Mondriaan Fonds. 


Van Zoro Feigl verwierf het museum de installatie Hoop: een door een motor aangedreven stang met daaraan verschillende hoepels die heen-en-weer bewegen. Er gaat een bepaalde wetmatigheid schuil achter de beweging, maar deze is nooit helemaal te voorspellen, waardoor het werk altijd een spannend schouwspel blijft. Dat geldt ook voor de mobiel die wordt aangedreven door zonne-energie van Bert Schoeren. Zijn Solar Mobile is het resultaat van een zoektocht naar onvoorspelbaarheid binnen bepaalde kaders. 


 Kunstenaar Peter Zegveld zei over zijn eigen werk: ‘Ik vind heel veel dingen door te spelen, dan vind je dingen die je helemaal niet zocht.’ Vanuit deze mentaliteit ontstonden onder andere de werken Spookje en Mama, die beide door RMT zijn verworven. Ook van Christiaan Zwanikken verwierf het museum twee werken: Fallen Angel en The Twins. In het werk van Zwanikken speelt de techniek een grote rol. Hij beschouwt zijn werk niet alleen als een artistiek experiment, maar evengoed als een technologisch experiment. Bij de Enschedese kunstenaar David Scheidler, van wie het museum de installatie TL-FX heeft verworven, is de techniek ook een belangrijke interesse. Scheidler is altijd op zoek naar de ‘storing’. Wat gebeurt er als een apparaat niet werkt zoals het hoort te werken en wat kan je daarmee? 


Van Eibert Draisma is een prachtige robot gekocht, Tic206D. Een echte Draisma klassieker uit 1997 waarin de creatieve, speelse en innovatieve zeggingskracht van Draisma tot uiting komt. Tenslotte heeft RMT ook drie zogenaamde ‘Reflecting HOLONS’ aangekocht van het kunstenaars/vormgeversduo Michiel Martens en Jetske Visser. De HOLONS lijken nog het meest op draaiende zeepbellen, maar zijn in feite ronddraaiende LED-strips, waarvan het effect welhaast betoverend is.


Zoro Feigl, Hoop, 2015


Christiaan Zwanikken, Fallen Angel, 2011


Peter Zegveld, Spookje, 2010


Bert Schoeren, Solar Mobile, 2017


David Scheidler, TL-FX, 2016


Michiel Martens & Jetske Visser, Reflecting HOLONS, 2015


Eibert Draisma, Robot Tic 206D, 1995-97

ChrC+Zoro Feigl, Hoop, 2015