Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Schenken of nalaten

Sinds de oprichting van Rijksmuseum Twenthe in 1930 heeft het museum gestaag gebouwd aan één van de breedste en rijkste collecties in Nederlandse musea. De sterkste motor achter de groei van de collectie en bloei van het museum is tot op vandaag de dag het mecenaat.

Schenken of nalaten

Door schenken of nalaten aan het museum kunt u bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het museum. Schenken biedt ook de kans om meer betrokken te zijn bij Rijksmuseum Twenthe en kunst en cultuur in het algemeen. Bovendien is schenken of nalaten op een aantal manieren fiscaal aantrekkelijk. Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor de fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven om te schenken aan culturele instellingen nog eens zijn vergroot. Rijksmuseum Twenthe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Rijksmuseum Twenthe Fonds

Een manier om aan het museum te schenken is via het Rijksmuseum Twenthe Fonds (eveneens een ANBI), dat in 2010 is opgericht om de financiële mogelijkheden van het museum te vergroten. Het Fonds kan ook geld sparen en is onder andere bestemd voor tentoonstellingen, educatie en andere acitiviteiten.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over schenken aan het museum of het Rijksmuseum Twenthe Fonds of een vrijblijvend gesprek wenst, kunt u contact opnemen de directeur van Rijksmuseum Twenthe, Arnoud Odding, 053 4358675.