Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

ARCHIEF De Gouden Eeuw van Twente

  • DATUMDonderdag 31 mei 2018
  • LOCATIE-

De (verzamel)geschiedenis van Rijksmuseum Twenthe wordt getoond aan de hand van de topstukken uit de collectie en de mecenassen die deze werken aan het museum schonken. Nog te zien t/m 21 mei 2018!

Verhaal van RMT

Het verhaal van Rijksmuseum Twenthe is het verhaal van vele verschillende kunstverzamelaars met evenzoveel uiteenlopende artistieke interesses, maar de gedeelde wens om hun collecties een onderdak te geven in Rijksmuseum Twenthe. Het verhaal van RMT begint met het verhaal van de familie Van Heek, de Enschedese fabrikantenfamilie die 85 jaar geleden het initiatief nam een museum te stichten ‘om de kunstzin en kunstliefde op te wekken bij het publiek van het Oostelijk deel van ons land’. Drie broers Van Heek

Het idee voor een museum kwam van Jan Bernard van Heek die met zijn collectie schilderijen uit de Gouden Eeuw en de 19de eeuw, waaronder topwerken van Brueghel en Koekkoek, de basis legt. Zijn broer Jan Herman van Heek werd de eerste directeur en verrijkte het museum in dertig jaar tijd met een onschatbare collectie middeleeuwse werken van onder anderen Hans Memling en Jan Mostaert. Een derde broer, Gerrit Jan van Heek jr., schonk in de jaren veertig en vijftig een grote verzameling natuur- en dierschilderijen die wereldwijd gerust de belangrijkste in zijn soort genoemd mag worden.

Van Jan Steen tot herman de vries

Vanaf de jaren zestig stelden de Van Heeks het museum ook open voor andere verzamelaars. Met de schenking van de verzameling van de Enschedese textielfabrikant Jan Bernard Scholten werd RMT in één klap verrijkt met topstukken van Jan Steen, Jacob van Ruisdael en de impressionist Alfred Sisley. In de jaren daarop volgden schenkingen van textielfabrikant M.G. van Heel (Delfts aardewerk en oude meesters), Martens-Mulder Stichting (zilver uit de 17de en 18de eeuw), verzamelaars Karel Levisson (werken op papier van o.a. Sluijters, Toorop, Mankes en Maris) en Ingrid Blans (20ste-eeuwse grafiek). Op het gebied van de hedendaagse kunst heeft het museum de afgelopen vijftien jaar belangrijke collecties verworven van Geert van Beijeren en Adriaan van Ravensteijn van de vermaarde galerie Art & Project, Sepp Bader en de No Hero Foundation. Uit hun verzamelingen zijn werken te zien van respectievelijk Carel Visser, herman de vries en Zhang Xiaogang. 


De Gouden Eeuw van Twente

De Gouden Eeuw van Twente toont hoe een brede en zeer diverse collectie is gevormd die maar weinig musea kennen en waarin bijna alle belangrijke stromingen in de kunstgeschiedenis vertegenwoordigd zijn.

De tentoonstelling laat ook zien hoe de geschiedenis van RMT is verbonden met de vele verzamelaars die ieder op hoogstpersoonlijke wijze hun stempel op het museum hebben gedrukt. Huis van Heek is daarmee eveneens het verhaal van Twente, want aan de hand van deze mecenassen tekent zich de historie van de regio af in zowel sociaal als cultureel opzicht.
Samenwerking met Huis Bergh

Jan Herman van Heek, de eerste directeur van RMT, woonde in kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg, ver verwijderd van de drukke stad. Dit romantische woonhuis is tegenwoordig een museum waarin ook de sporen van zijn verzameldrift te vinden zijn. Parallel aan de tentoonstelling in RMT worden in Huis Bergh onder de titel Huis van Heek – Heilige Families schilderijen en objecten uit de verzameling van Jan Herman getoond met de Heilige Familie als onderwerp. Rijksmuseum Twenthe zal ten behoeve van deze tentoonstelling het laatmiddeleeuwse topstuk De Boom van Jesse uitlenen aan Huis Bergh. RMT heeft het genoegen om gedurende 2015 het prachtige paneeltje met een engel van de Italiaanse meester Duccio uit Huis Bergh te tonen.


  • DATUMDonderdag 31 mei 2018
  • LOCATIE-