Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze zorgvuldig gebruiken. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een personeels- en ledenadministratie.

Deze eisen zijn;

- toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens

- juist en nauwkeurig bijhouden van de betreffende persoonsgegevens

- beveiligen van de persoonsgegevens

- op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonsgegevens

- uitsluitend gebruik van de persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.


Conform de Wet Algemene verordening gegevensbescherming is het Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek toegestaan persoonsgegevens te verwerken; categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen (paragraaf 1): verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek allemaal doen om informatie te verwerven en hoe we deze bewaren en gebruiken.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensterlening of inschrijven van lidmaatschappen krijgen wij de volgende informatie over uw:

• Uw naam en adres

• Naam organisatie (indien van toepassing)

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Factuuradres (indien van toepassing)

• Zakelijk adres (indien van toepassing)

• Betalingsgegevens (indien van toepassing)

• Geslacht

• Geboortedatum (indien van toepassing)

• IP-adres (indien van toepassing)


De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat noodzakelijk is.


Inzamelpunten van gegevens

Als museum verzamelen we gegevens uit een aantal bronnen:

• Bezoekersontvangst

• Online: Media en social media

• Schenkingen en giften

• Lidmaatschap van Weldoeners, Vrienden etc.

• Aanmelden voor nieuwsbrief, activiteiten etc.

• Informatieaanvragen

• Evenementen

• Commerciële verhuur en boekingen

• Retail- en horeca-activiteiten

• Bruikleenovereenkomsten

• Personeels- en vrijwilligerscontracten.


Marketing

Wij willen u graag informatie sturen over activiteiten, aanbiedingen en nieuwe tentoonstellingen of evenementen. Dit doen wij:

• per post

• per e-mail

• via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. Alle uitingen zijn voorzien van een mogelijkheid om af te melden.


Contactformulier, Nieuwsbrieven en Servicemails

Met het contactformulier op de website kun u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice blijven trainen om nog beter te worden.


U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief of onze activiteiten- en informatiemails. Hierin leest u nieuws, evenementen, inhoudelijke verhalen en informatie over onze huidige en toekomstige programmering. Deze aanmeldingen kun u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Servicemails versturen we u vanuit dienstverlening. Als u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kun u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen voor gebruik van onze activiteiten en niet voor eigen gebruik. Bijv. het printen van adres-etiketten voor verzendingen. In onze digitale uitingen zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Om uw privacy te waarborgen hebben we met iedere partner die uw persoonsgegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.


Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.


Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.


Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses en de website blijven verbeteren.


Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.


Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze websites te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Facebook

Instagram

LinkedIn

• Pinterest

YouTube

Uitschakelen en verwijderen Cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via de eigen browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe dit te doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe cookies uit te schakelen.


Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.rijksmuseumtwenthe.nl of www.demuseumfabriek.nl.

Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Bezoekers

Gegevens van bezoekers worden conform protocol verwerkt en gewijzigd. Er zijn bezoekersvoorwaarden waarin we bezoekers wijzen op de gedragsregels die van toepassing zijn in onze musea.


Collecties en Archieven

Als museum bewaren we persoonlijke gegevens ten behoeve van collectiebeheer en archieven. Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn er voor instellingen die onder de Archiefwet vallen een aantal uitzonderingen gemaakt in de Uitvoeringswet AVG. Voor de archiefbranche is het echter nog niet helemaal duidelijk wat de precieze impact is van de AVG. Er worden daarom risicoanalyses uitgevoerd bij drie soorten archiefinstellingen, voor meer duidelijkheid. Op het moment zijn hier nog geen resultaten van bekend. Zie voor de Nederlandse situatie Wbg en Archiefwet: https://www.erfgoedinspectie.nl/toezichtvelden/archieven/wet--en-regelgeving/overige-informatiewetgeving/wet-bescherming-persoonsgegevens


Gegevens verwerken en verwijderen

Binnen de organisatie zijn gecontracteerde medewerkers en vrijwilligers op functiebasis geautoriseerd om bepaalde gegevens in te zien, te verwerken en/of te verwijderen. Indien dienstverlening wordt ingekocht bij leveranciers ten aanzien van gegevensverwerking wordt met betrokken partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In ons register gegevensverwerking 2018 kunt u lezen hoe wij u privacy beschermen, deze is op te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.


Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie en kan worden bereikt door te mailen naar privacy@rijksmuseumtwenthe.nl of privacy@demuseumfabriek.nl

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van uw hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@rijksmuseumtwenthe.nl of privacy@demuseumfabriek.nl


We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Na 7 jaar inactiviteit worden uw gegevens automatisch omgezet, zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar uw als persoon.


U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben

- het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van u persoonsgegevens

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van u persoonsgegevens

- uw gegevens anonimiseren; zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot uw als persoon.


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Voor bijvoorbeeld volledige inzage in uw gegevens is het maken van een afspraak noodzakelijk. Bij deze afspraak moet u zich kunnen legitimeren.


Wijzigingen Privacy beleid

Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Klacht indienen over de verwerking

Allereerst vinden we het heel vervelend, dat u niet tevreden bent over de verwerking van de persoonsgegevens door Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek. We zouden graag uw klacht willen ontvangen, zodat wij een oplossing kunnen bieden.


Mocht u van mening zijn dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Rijksmuseum Twenthe en

Lasondersingel 129 – 131

7514 BH Enschede

privacy@rijksmuseumtwenthe.nl

De Museumfabriek

Het Rozendaal 11

7423 XG Enschede

Privacy@museumfabriek.nl