Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

CSI - Pruiken en Revoluties

Culture Scene Investigation - kortweg CSI - is een nieuw lesformat van Rijksmuseum Twenthe waarbij de leerlingen onder begeleiding van een museumdocent op onderzoek uitgaan in het museum. Bij CSI - Pruiken en Revoluties ontdekken ze van alles over de kunst van de Pruikentijd (18de eeuw).

Verhalen achter de kunstwerken 

Tijdens CSI wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopende werkvormen. Het zelf kijken naar kunst en het zelf ontdekken van de verhalen achter de kunstwerken staan hierbij centraal. Uiteindelijk komen de leerlingen niet alleen in aanraking met specifieke kunstwerken, maar ook met de verhalen achter de werken en de tijd waarin deze zijn ontstaan. 


CSI - Pruiken en Revoluties is speciaal ontwikkeld bij de tijdelijke tentoonstelling Alexander Roslin (1718-1793). Portrettist van de aristocratie. De les sluit aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 (Kunstzinnige oriëntatie) en kerndoelen 51 en 52 (Oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvak ‘pruiken en revoluties’). 


Informatie en reserveren 

Let op: deze les wordt aangeboden tot 10 april 2015

Kosten per klas (maximaal 30 leerlingen): € 90,00. 

De entree is gratis. 

De les duurt 1,5 uur.