Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Anne Wenzel - Macht en onmacht

Macht en onmacht – soms bereiken ze een wankel evenwicht. Als een wipwap die balanceert in het midden, maar je weet dat er vroeg of laat een moment komt waarop de wip in beweging komt: de ene kant omhoog, de andere naar beneden. Iedereen heeft zijn eigen belang, de balans is slechts van korte duur.

Anne Wenzel is geïntrigeerd door de iconografie van de macht. Hoe presenteert de macht zichzelf, met welke symboliek? Enkele jaren terug maakte zij een serie mannenbustes. Ze waren verminkt en uitgeblust, net als het patriarchaat, zo menen sommigen. Als antwoord daarop maakte Wenzel voor deze tentoonstelling een vrouwenbuste. Fier en krachtig, zelfbewust en individueel, precies zoals al die mannen zich eeuwenlang lieten afbeelden. De tekst ‘Equality’ is met agressieve letters in haar borst gekerfd en kan als een ondubbelzinnig feministisch statement worden opgevat.


Maar de tekst is ook een verwijzing naar kunstenaar herman de vries, van wie in de zaal een groot en geurend tapijt van lavendel is te zien. Het werk en het denken van de vries zijn geheel vervlochten met het principe van gelijkwaardigheid. Dit komt terug in de wijze waarop hij zijn naam schrijft – zonder hoofdletters! – en in de manier waarop hij zijn onderwerp, de natuur, benadert. Hij wil ons de natuur laten zien zoals deze zich aan ons voordoet. In zijn werk is geen sprake van voorkeur, hij wijst op dingen zonder daarmee andere dingen te willen uitsluiten. Hier is het de geur en de paarsblauwe kleur van de lavendel.


Herman de vries als representant van de door mannen gedomineerde kunstgeschiedenis en RMT-collectie staat tegenover de vrouwenbuste gemaakt door Anne Wenzel: hier lijken ze elkaar even gevonden te hebben. Al die afzonderlijke lavendelblaadjes die samen een geheel maken. De één niet belangrijker dan de ander. In hun eentje zijn ze niks, samen vormen ze een eenheid en stralen ze kracht uit. Het is een zachte, poëtische kracht, tegenover de strijdlust van de vrouwenbuste en de brute kracht van de verf op de muren, die is afgevuurd met waterpistolen.