Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

De complete zilvercollectie van de Martens-Mulder Stichting in boekvorm

Nu verkrijgbaar in de museumwinkel: de langverwachte publicatie over de zilvercollectie van de Martens-Mulder Stichting. Het rijk geïllustreerde en meer dan vijfhonderd pagina’s tellende boek is voor bezoekers van Rijksmuseum Twenthe verkrijgbaar voor de exclusieve prijs van 59 euro (normale prijs 118 euro).

Een buitengewone zilvercollectie

Het zilver van de Martens-Mulder Stichting vormt een bijzondere deelcollectie binnen Rijksmuseum Twenthe. Van drinkbekers, tot zoutvaten, theepotten en tabaksdoosjes: de collectie toont een veelheid aan meesterwerken uit de Nederlandse zilversmeedkunst van de 17de en 18de eeuw. Deze buitengewone zilvercollectie werd bijeengebracht door meneer en mevrouw Martens-Mulder. Jan Cornelis Martens en zijn echtgenote Roelfina Mulder werden allebei geboren in Groningen. Later, in 1927, vestigden zij zich in Utrecht waar Jan Cornelis actief gesteund door zijn vrouw een eigen huisartsenpraktijk opzette. Ze waren vooruitstrevend en idealistisch, en naast het werk ontwikkelden ze een grote belangstelling voor beeldende kunst en zilversmeedkunst.


In hun bescheiden optrekje, een ‘arbeidershuisje’ in Utrecht, was veel bijzonders en moois te vinden. Na het overlijden van haar man in 1974 besloot mevrouw Martens de collectie onder te brengen in de Martens-Mulder Stichting, om de verzameling bijeen te houden en toegankelijk te maken voor het publiek. Vanwege dat laatste aspect werd de collectie als permanent bruikleen in Rijksmuseum Twenthe ondergebracht. 


Rijke publicatie

Nu is er, na jaren van uitvoerig onderzoek door zilverspecialist Jean-Pierre van Rijen, een prachtig en rijk boek waarin de volledige collectie wordt beschreven en getoond. Bijzonder aan het boek is de grote aandacht in woord en beeld voor de context van het zilver. Welke functies had het zilver en hoe werd het gebruikt? Want als je die verhalen kent gaat het zilver pas echt leven, aldus Jean-Pierre van Rijen. Daarom zijn er naast de prachtige (detail)foto’s van het zilver ook veel afbeeldingen opgenomen van schilderijen die onthullen hoe het zilver werd gebruikt en van prenten die laten zien waar de zilversmeden hun inspiratie vandaan haalden. Geheel in de geest van meneer en mevrouw Martens-Mulder wordt met dit boek de kennis en geschiedenis van zilver in beeld gebracht en gedeeld.


De publicatie over de zilvercollectie van de Martens-Mulder Stichting kost 118 euro. In de museumwinkel van Rijksmuseum Twenthe is het boek exclusief verkrijgbaar voor de prijs van 59 euro.


Details over de publicatie

Auteur: Jean-Pierre van Rijen

Uitgave: Martens-Mulder Stichting

Pagina’s: 500

Bevat illustraties, catalogus, bibliografie, literatuurverwijzingen, merkenlijst en register.

ISBN 978-90-9031133-3