Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

3D replica's van de collectie Van Heel

In de collectie van Rijksmuseum Twenthe bevinden zich prachtige bruiklenen uit de collectie Van Heel - de Oudheidkamer Riessen. Vier schilderijen uit deze collectie zijn 3D gescand zodat deze werken in het Rijssens Museum getoond kunnen worden.

De jutefabrikant de heer M.G. van Heel (1876-1950) was medevennoot van de jutefabriek Ter Horst in Rijssen. Hij verzamelde o.a. Delfts aardewerk, glaswerk, miniaturen en schilderijen uit de 16e en 17e eeuw. Een groot deel van zijn collectie is in langdurig bruikleen gegeven aan Rijksmuseum Twenthe door de erven, de Oudheidkamer Riessen.


In Rijssen is het stadsmuseum gevestigd in Havezate de Oosterhof. Het museum toont een zeer diverse verzameling van plaatsgebonden historische gebruiksvoorwerpen en biedt onderdak aan een groot deel van de collectie Van Heel. De schilderijen zijn echter te kwetsbaar om in de Havezate te tonen en zijn daarom in Enschede te zien. 


Om de bezoekers van Museum Rijssen een goed beeld van de gehele collectie Van Heel te laten zien zijn er realistische 3D scans gemaakt van o.a. een werk van S. van Ruysdael en B. Avercamp. Door middel van Océ Elevated Printing Technology (een door Océ-A Canon Company ontwikkelde techniek) en door de Factum Foundation zijn de werken nu te zien in Rijssen.


Factum Foundation

De Factum Foundation voor digitale technologie in conservatie is een in 2009 in Madrid gestichte non-profit organisatie en werkt samen met zusterbedrijf Factum Arte. Dit bedrijf richt zich op ondersteuning van digitale kunst en het maken van reproducties. De Factum Foundation richt zich vooral op locaties waar conservatie van cultureel erfgoed erg belangrijk is. Voorbeelden zijn de tombes in de vallei der Koningen in Egypte, Europese kerken en de collecties in belangrijke musea in heel de wereld en nu dus in Enschede en Rijssen op de Van Heel Collectie.