Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Tentoonstelling van 18de-eeuwse Nederlandse tekeningen | vanaf 1 maart 2020

Rijksmuseum Twenthe organiseert in het voorjaar van 2020 een tentoonstelling van de mooiste en belangrijkste 18de-eeuwse Nederlandse tekeningen uit de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. De tekeningen zijn afkomstig uit de Collectie de Grez, die in 1910-1912 door de weduwe van de Bredase verzamelaar Jean de Grez werd geschonken aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel.

De verzameling geldt als de belangrijkste op dit gebied na die van het Rijksmuseum. De tachtig tekeningen zijn geselecteerd op grond van kwaliteit, aantrekkelijkheid en variatie in stijl en type voorstelling: er zijn landschappen, stadsgezichten, genretaferelen , vogelvoorstellingen, stillevens, portretten en nog veel meer. Ze zijn karakteristiek voor de ontwikkelingen in de Nederlandse kunst tussen 1680 en 1820 en tonen het hoge, internationale niveau van de Nederlandse tekenkunst in deze periode aan. Ze werden nooit eerder in Nederland tentoongesteld.


Via deze tekeningen, van de hand van kunstenaars als Gerard de Lairesse, Jacob de Wit, Isaac de Moucheron, Jan de Beijer, Nicolaas Verkolje, Jacob Cats, Egbert van Drielst, Aert Schouman, Dirk Langendijk en Abraham en Jacob van Strij, wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van artistieke opvattingen in die tijd, maar ook van opvattingen over sociaaleconomische verhoudingen, natuur en lifestyle. Tekenen kreeg in de 18de eeuw een belangrijke rol in de opvoeding en droeg – zo meende men – bij aan de ontwikkeling tot volwaardig burger. Tekenen en het kijken naar kunst was vitaal in de groei van ieders karakter en moreel gevoel en was tegelijkertijd ontspannend. Het zijn opvattingen die ook vandaag de dag nog zijn te beluisteren.


Bij de tentoonstelling, een samenwerkingsproject waarin de Fondation Custodia in Parijs de derde partner is, verschijnt een boek met diverse essays en afbeeldingen van alle tekeningen.


Te zien tot en met 21 juni 2020.