Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Lezing dr. Hanna Klarenbeek

  • DATUM Onbekend
  • LOCATIERijksmuseum Twenthe

Online reserveren

Op zondag 6 oktober geeft dr. Hanna Klarenbeek, conservator van Paleis het Loo, een lezing in het kader van de tentoonstelling Tischbein en de ontdekking van het gevoel.  

In de collectie van Paleis Het Loo zijn portretten van vele Oranjevorsten aanwezig: van stamvader

Willem van Oranje tot en met de huidige koning Willem-Alexander. De schilderijen

geven inzicht in de verschillende manieren waarop Oranjevorsten zich door de eeuwen heen

lieten afbeelden. Portretten werden vaak als propagandamiddel gebruikt en droegen bij aan

de naam en faam van de familie. Daarbij valt op dat de stadhouders zich tot halverwege de

18de eeuw voornamelijk plechtig lieten afbeelden als legeraanvoerder in harnas of als vorst

met symbolen van macht. De twaalf portretten van Johann Friedrich August Tischbein uit

de collectie vormen een interessante afwijking. Zijn portretten van stadhouder Willem V en

familie zijn verfijnd en minder statig. De Oranjes bleken erg ingenomen met zijn werk en gaven

hem in korte tijd veel opdrachten.


U kunt hiernaast voor de lezing reserveren. Let op Vol=vol. 

De lezing is gratis te bezoeken. U betaalt wel de reguliere entreeprijzen van het museum. 

  • DATUM Onbekend
  • LOCATIERijksmuseum Twenthe

Online reserveren