Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Geert Voskamp. Onzalige bossen - Onzalige tijden

23 november 2019 t/m 5 april 2020 - Onder de titel ‘Onzalige bossen - Onzalige tijden’ toont beeldend kunstenaar Geert Voskamp (Hengelo, 1934) een selectie uit de tekeningen die hij in de afgelopen drie jaar maakte. Het zijn onder andere bosgezichten, veelal in zwart-wit, waarin de schoonheid van de natuur én een onderhuidse dreiging samenvloeien.

Dreiging en onheil

In de tentoonstelling zijn de twee thema’s te zien die Voskamp al langere tijd bezighouden. In de eerste plaats de natuur, het bos in het bijzonder. En in de tweede plaats het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen: de periode van zijn vormende kinderjaren. Het bos is in de tekeningen een strijdtoneel, een plaats waar planten en bomen elkaar op niet-zachtzinnige wijze verdringen op zoek naar de zon en de beste voedingsbodem. De dreiging van de naderende Tweede Wereldoorlog behoeft geen uitleg. In de tekeningen van Voskamp komt onheil op verschillende manieren terug, in de vorm van herinneringen aan angsten en dromen uit zijn jeugd, en als beelden van slagvelden met alle slachtoffers en vernielingen van dien. 


Maar hoe onzalig zijn bossen ook mogen zijn, Geert Voskamp heeft geen enge of moraliserende tentoonstelling willen maken. Het bos als strijdtoneel en de dreiging van de oorlog zijn in de eerste plaats vruchtbaar materiaal voor zijn tekeningen. Daarbij is zijn werkwijze intuïtief en associatief, waarbij bepaalde vormen en lijnen weer nieuwe beelden oproepen – zoals kinderen overal monsters in kunnen zien.Kunstenaarsboek

In het boek ‘Onzalige Bossen’ dat bij de tentoonstelling verschijnt in een oplage van twintig exemplaren, gaat Geert Voskamp in tekst en beeld op zoek naar zijn ideale fantasiebos. Het boek is te koop in de museumwinkel en via www.geertvoskamp.nl en kost 150 euro.


Over Geert Voskamp

Voskamp is opgeleid aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (de latere Rietveld Academie) in Amsterdam. Als beeldend kunstenaar en theatermaker gaf hij les aan de AKI in Enschede (1965-2000). Met het kunstenaarscollectief de Ark/Enschedese School (opgericht in 1975) zocht hij o.a. naar nieuwe wegen om mensen in contact te brengen met kunst. Zijn activiteiten onder de vlag van Instituut Houtappel (1975-heden) waarvan hij medeoprichter is, zijn zelfs heel specifiek gericht op het spelen met, cq. ontregelen van maatschappelijke processen.