Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Geschil over aankoop schilderij

Rijksmuseum Twenthe in Enschede heeft in 2018 een schilderij van de Britse kunstenaar John Constable gekocht. Het werk past uitstekend in de collectie van het museum en de verwerving is een belangrijke toevoeging aan de Collectie Nederland.

Na onderhandelingen over de prijs (vastgesteld op ca € 2.9 miljoen) en met toezeggingen van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en het Nationaal aankoopfonds van het ministerie OCW, was er voldoende basis ontstaan om tot aankoop over te gaan.


Het museum heeft aan de betalingsverplichtingen voldaan, hetgeen door de verkopende partij (voor circa € 2.5 miljoen) wordt betwist. Er zijn aanwijzingen dat de mailcorrespondentie over de betaling is ‘gehackt’. Goed georganiseerde, internationaal opererende criminelen zijn op geraffineerde wijze in staat geweest de communicatie grotendeels over te nemen door zich te bedienen van corrupt emailverkeer. Het lijkt erop dat er sprake is geweest van een zogenaamde ‘Man in the Middle Attack’. Er is internationale aangifte gedaan.


Onmiddellijk zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd o.a. naar de IT omgeving- en processen van Rijksmuseum Twenthe uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn afgerond en de IT van het museum was en is geheel op orde en up to date. Ook zijn er geen datalekken geconstateerd.


Er loopt een juridische procedure tegen de verkopende partij, waardoor het verstrekken van nadere informatie niet mogelijk is en de aankoop ook niet getoond kan worden aan het publiek.