Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Ben Akkerman (1920-2010)

Van 1 februari t/m 24 mei 2020 - Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Ben Akkerman werd geboren, en tien jaar geleden dat hij overleed. Ter ere van deze bijzondere kunstenaar toont RMT een selectie uit de tachtig kunstwerken die het museum in bezit heeft.

De in Enschede geboren schilder Ben Akkerman (1920-2010), kwam als kleine jongen al in het Rijksmuseum Twenthe. Hier bewonderde hij de landschapskunst van oude meesters als Van Ruisdael en Van Goyen. Zelf tekende hij ook graag, buiten in de natuur. Het landschap werd een blijvend thema voor zijn werk.


Akkerman bleef tot zijn pensionering werkzaam als gemeenteambtenaar. Zijn kunst maakte hij in zijn vrije tijd. Desondanks nam zijn kunstenaarschap vanaf de jaren vijftig serieuze vormen aan, toen hij een eigen stijl en manier van werken ontwikkelde. Hij won de Geraert ter Borchprijs, een Overijsselse kunstprijs, en was betrokken bij diverse regionale kunstinitiatieven.


Vanaf de jaren zeventig werd Akkermans werk steeds abstracter, zijn schilderijen – sobere lijnen, geconcentreerde kleurvlakken en subtiele structuren – titelloos. Maar het landschap bleef telkens de basis voor zijn composities vormen. Inspiratie vond hij tijdens wandelingen en fietstochten in Twente, waar hij altijd is blijven wonen.


Ben Akkerman, Zonder titel, 2002


Ben Akkerman, Zonder titel, 1962