Rijksmuseum Twenthe

Directie en Medewerkers

Directie en Medewerkers van Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle

Directie en medewerkers

Vanaf 1 juni 2016 werken Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle vergaand samen met één directie, één operationele organisatie en per 1 januari 2017 ook één Raad van Toezicht. De museumstichtingen blijven zelfstandige rechtspersonen met hun eigen doelstellingen, begrotingen en verplichtingen. Voor het publiek blijven er twee musea. Wel werken beide musea vanuit één visie. Eén visie die ze verschillend invullen.

Voor allebei geldt dat ze in hun missie de menselijke verbeelding centraal stellen:

Het is de verbeelding die ons verhalen vertelt, een verleden creëert, waarden vormt, kunstwerken schenkt en houvast biedt. In een tijd waarin alles razendsnel verandert en waarin oude zekerheden wankelen is de verbeelding, meer dan ooit, van groot belang. Museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe bestuderen, presenteren en stimuleren de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.


Directie en managementteam

Arnoud Odding (directeur-bestuurder)

Helma Hoving (adjunct directeur - transitiemanagement)

René Koning (hoofd bedrijfsvoering)


Medewerkers

Karin Bakker (grafische vormgeving)

Ruud ter Beeke (collectieadministratie RMT)

Josien Beltman (conservator moderne en hedendaagse kunst)

Elisabeth ter Brugge (evenementen en zaalhuur)

Jos Grundel (collectiemedewerker en medewerker producties RMT)

Astrid Hage (hoofd collectiebeheer TW)

Evelien Hein (secretariaat RMT)

Karin Jongenelen (Marketing en PR)

Paul Knolle (conservator oude en moderne kunst/hoofd collectie RMT)

Quirine van der Meer Mohr (museale producties RMT)

Harry Nijhuis (consulent streektaal)

Mirjam Nijkamp (administratie)

Nikki Olde Monnikhof (conservator Academie van Verbeelding)

Hans van Penderen (gebouwbeheer/installaties)

Edwin Plokker (conservator/museale producties TW)

Thijs de Raedt (museale producties RMT)

Loes Schipper (medewerker educatie)

Ingeborg Smit (restaurator RMT)

Rene Smudde (bibliotheek TW, kenniscentrum)

Wendy Steffens (financiële administratie RMT) 

Werner Switters (facilitaire zaken)

Wilma Tempelman (Marketing en PR)

Roy Terpstra (hoofd beveiliging RMT)

Margret van der Veer (secretariaat TW)

Erik van der Velde (floormanager)

Jasmijn Weener (museale producties RMT)

Sybren Wijnia (facilitaire zaken/automatisering)

Martine Zwarteveen (medewerker educatie)

===========


Educatie

Wij werken samen met Rijksmuseum Twenthe en TETEM kunstruimte in Roombeek Cultuurpark Educatie. Voor alle informatie over educatie verwijzen wij naar de website.


Raad van toezicht

Rijksmuseum Twenthe is in 1994 verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting die wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht beoordeelt of dit op verantwoorde wijze gebeurt. 


Raad van Toezicht:

De heer drs. M. Altink

De heer drs. J.W. Boomkamp (voorzitter)

De heer mr. dr. E. Helder (vicevoorzitter)

De heer mr. G.J. Jansen

Mevrouw J. Kiers

Mevrouw I. Kleinsman