Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

500 dagen...

Een blik op de toekomst van Rijksmuseum Twenthe. (Dit artikel is eerder gepubliceerd op 16 september 2013)

Aan het einde van deze maand is het 500 dagen geleden dat donkere wolken samenpakten boven Rijksmuseum Twenthe. Het museum werd plotseling acuut bedreigd in zijn voortbestaan en drastische maatregelen waren noodzakelijk.

Een nieuwe directeur trad vervroegd aan. Zijn eerste taak was het schrijven van een visie op de toekomst van het museum die rekening hield met de radicaal gewijzigde omstandigheden waarin musea in het tweede decennium van deze 21e eeuw moeten werken. Om die visie kracht bij te zetten werden meerdere tentoonstellingen en manifestaties georganiseerd, of liever gezegd geïmproviseerd. Ondanks een pijnlijke reorganisatie die gelijktijdig werd doorgevoerd, werkten de medewerkers met hart en ziel aan een vernieuwd Rijksmuseum Twenthe. Om al die veranderingen ook in Den Haag bekendheid te geven werd een lobbycampagne georganiseerd onder het motto “Rijksmuseum Twenthe, Ons Rijksmuseum”. Al die maatregelen en activiteiten leiden na zes maanden tot het besluit van de minister dat zij de geplande bezuiniging op het museum wilde halveren als provincie en gemeente ook een bijdrage zouden leveren. Die toezeggingen zijn inmiddels gedaan.


De situatie van Rijksmuseum Twenthe is ingrijpend gewijzigd. Sinds die donkere dagen in mei 2012 vindt de voorzitter van de Raad voor Cultuur de verse samenwerkingen die het museum is aangegaan een voorbeeld voor de sector. Het aantal vrijwilligers in het museum is meer dan verdubbeld en het aantal vrienden is met ruim 400 toegenomen.

500 dagen na een aangekondigde dood (die gelukkig niet kwam) is het goed om de balans op te maken en een vooruitblik te geven op de toekomst van Rijksmuseum Twenthe.”


Lees verder in de brochure 500 dagen...

blog comments powered by Disqus
doorArnoud Odding datum20.05.2015