Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Archief 2015<div>Sublime Landscapes in Gaming</div>

24 jan t/m 16 aug 2015 - Sinds enkele tientallen jaren is het sublieme landschap weer springlevend in een ‘nieuwe’ beeldende discipline: gaming. RMT presenteert: het sublieme landschap van nu.

Gevaar, schoonheid en nietigheid

Ruim twee eeuwen geleden werd in de schilderkunst het sublieme landschap geboren: voorstellingen van oneindige uitzichten over bergtoppen, wilde zeeën en donkere wouden waarbij de kijker wordt overweldigd door gevoelens van gevaar, schoonheid en nietigheid. De traditie van het sublieme bleef lange tijd voelbaar in de kunst. Hier leek een einde aan te komen halverwege de 20ste eeuw, toen veel kunstenaars zich leken af te wenden van deze romantische ‘sentimenten’. Maar het sublieme is terug in een onverwachte hoedanigheid: in gaming

 

Het overweldigende landschap

In de tentoonstelling Sublime Landscapes in Gaming laat Rijksmuseum Twenthe zien hoe het sublieme landschap opnieuw opduikt in computerspellen en binnen deze discipline een geheel eigen ontwikkeling doormaakt. De zuigende werking van het overweldigende landschap blijkt bij uitstek geschikt om de gamer uit de werkelijkheid te trekken en volledig mee te voeren in de nieuwe gamingwereld. Een wereld die aanvankelijk overeenkomsten vertoont met onze natuurlijke omgeving, maar die gaande weg steeds abstracter en onbekender lijkt te worden. 


In de tentoonstelling wordt het sublieme landschap getoond aan de hand van zes categorieën: nature, fantasy, industrial, metropolis, dystopia en future. Daarnaast is werk te zien van verschillende kunstenaars voor wie games een grote inspiratiebron vormen, onder wie Rosa Menkman, JODI, Jan Robert Leegte, Monobanda PLAY, Julian van Aalderen en Jelle de Graaf. 


Traditie van het sublieme

Sublime Landschapes in Gaming is een prelude op de dubbeltentoonstelling Gevaar & Schoonheid. William Turner en de traditie van het sublieme die RMT later dit jaar organiseert is samenwerking met Museum de Fundatie. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op de ontwikkeling van het sublieme landschap in de westerse schilderkunst, met de meester van het sublieme landschap William Turner als schanierpunt. Turner keek goed naar zijn voorgangers en gaf de traditie een moderne en vooruitstrevende draai. Turners invloed was op zijn beurt gedurende de gehele 19de en tot ver in de 20ste eeuw voelbaar in de schilderkunst. De laatste decennia bleek zijn artistieke erfenis ook een grote bron van inspiratie voor game designers.


Twente Biënnale en Overkill Festival

Sublime Gaming en de eveneens in RMT georganiseerde tentoonstelling Metamorphosen vormen samen de aftrap van de Twente Biënnale 2015. De Twente Biënnale onderzoekt dit jaar onder de titel Metamorf de veranderende rol van de kunstenaar. Deze beperkt zich tegenwoordig niet alleen meer tot de traditionele beeldende disciplines; ook de grenzen tussen traditionele rollen als ‘autonoom’ en ‘toegepast’ vervagen. Dit zijn twee ontwikkelingen waarvan zowel Sublime Gaming als Metamorphosen getuigen.De tentoonstelling Sublime Gaming wordt georganiseerd in samenwerking met de gastcurator Kees de Groot (PLANETART en Twente Biënnale). Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling zal in RMT het Overkill Festival plaats vinden. Tijdens dit festival met games, film, muziek en beeldende kunst zal RMT voor het eerst gedurende de hele nacht geopend zijn. Het festival vindt plaats op 24 en 25 januari 2015. Kijk op www.theoverkill.nl voor meer informatie over programma en kaartverkoop. 


Bruikleengevers en deelnemende kunstenaars

Via Oral, Guerilla Games, Cook & Becker en Next-gen Art dealers, Rosa Menkman, JODI, Jan Robert Leegte, Monobanda PLAY, Julian van Aalderen, Jelle de Graaf.