Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Archief 2015<div>De Woudloper</div>

21 april t/m 16 augustus 2015 - Dierschilderijen verzameld door Gerrit Jan van Heek jr. 

Imposante dierschilderijen 

Gedreven door zijn liefde voor de jacht en de natuur bracht Gerrit Jan van Heek jr. een zeer imposante verzameling dier- en natuurschilderijen van begin 20ste eeuw bijeen. De collectie bevat een groot aantal meesterwerken van de vier pioniers van het genre: Bruno Liljefors, Richard Friese, Wilhem Kuhnert en Carl Rungius en is daarmee de belangrijkste verzameling wereldwijd. In de tentoonstelling De Woudloper wordt een groot deel van deze collectie voor het eerst sinds twintig jaar in samenhang getoond.


Familie Van Heek

Gerrit Jan jr. (1880-1958) was nauw verbonden met de geschiedenis van Rijksmuseum Twenthe: zijn oudste broer Jan Bernard nam het initiatief tot de oprichting van RMT met de schenking van zijn collectie schilderijen uit de 17de en 19de eeuw aan de Staat. Zijn andere broer Jan Herman werd de eerste directeur en verrijkte het museum in dertig jaar tijd met een onschatbare collectie middeleeuwse werken. Als jongste broer schonk Gerrit Jan jr. in de jaren veertig en vijftig zijn verzameling dierschilderijen én een nieuwe museumvleugel. Ter gelegenheid van de vernieuwde collectiepresentatie Huis van Heek worden zijn dierschilderijen- en tekeningen voor het eerst sinds halverwege de jaren negentig in een aparte tentoonstelling getoond onder de titel De Woudloper.


De Woudloper

Gerrit Jan jr. werd geboren op buitenhuis ’t Stroot nabij Enschede, waar hij als kind vele maanden struinend door de velden en het bos doorbracht. Deze jaren zullen zeker van invloed zijn geweest op zijn liefde voor de natuur en de jacht. Het jagersbloed stroomde door de aderen van de familie Van Heek en de jacht was destijds een geaccepteerde bezigheid. Gerrit Jan jr. publiceerde ook over het jagersleven. Zo schreef hij onder het pseudoniem De Woudloper columns in het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Maar hoe ouder hij werd hoe meer de nadruk verschoof van de jacht naar de bescherming van de natuur. 


Liefde voor de natuur

Ook de kunstverzameling van Gerrit Jan van Heek jr. is doordrongen van zijn liefde voor de natuur. Want bijna zonder uitzondering bestond deze uit dier- en natuurschilderijen. De schilders die hij bewonderde en van wie hij werk kocht, waren bijna allen verwante zielen. Ook zij waren jagers en

natuurliefhebbers. Zo creëerde Gerrit Jan jr. langzaam maar zeker een van de grootste verzamelingen van dierschilderijen van begin 20ste eeuw. De werken uit de collectie laten tevens zien naar welke landen hij graag reizen maakte: Scandinavië, vertegenwoordigd door de schilders Bruno Liljefors en Alfred Zetterberg; Duitsland en Oostenrijk, weergegeven door Richard Friese en Noord-Amerika met het werk van Carl Rungius. Maar ook Nederland is vertegenwoordigd met de schilderijen van onder andere Piet van der Hem.


Huis van Heek

Het verhaal van Rijksmuseum Twenthe is het verhaal van vele verschillende kunstverzamelaars met even zoveel uiteenlopende artistieke interesses, maar de gedeelde wens om hun collecties een onderdak te geven in Rijksmuseum Twenthe. Het verhaal van RMT is ook het verhaal van de familie Van Heek, de Enschedese fabrikantenfamilie die 85 jaar geleden het initiatief nam een museum te stichten ‘om de kunstzin en kunstliefde op te wekken bij het publiek van het Oostelijk deel van ons land’. De collectiepresentatie Huis van Heek vertelt het verhaal van Rijksmuseum Twenthe en haar schenkers: van de verzamelingen van de drie broers Van Heek tot aan de collecties hedendaagse kunst van Art & Project en Sepp Bader. Van het Delfts aardewerk uit de collectie Van Heel tot het zilver van de Martens-Mulder Stichting. Van de topstukken uit de 17de en 19de eeuw van Bernard Scholten tot de werken op papier uit de collecties van Karel Levisson en Ingrid Blans.