Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Roombeek als katalysator voor Twente

Het is haast niet meer voor te stellen dat musea en culturele instellingen tot voor enkele jaren vooral gezien werden als subsidieslurpers zonder veel toegevoegde waarde voor stad en land.

(Dit is een reactie op een column van John Nijhuis op de website Cultureel Erfgoed Enschede over Enschede, het Balengebouw en de wijk Roombeek)


Geachte heer Nijhuis,


Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat een levendig kunst- en cultuurklimaat de belangrijkste voorwaarde is voor een stad om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. En dat is niet alleen van belang voor de happy few maar heeft zijn werking door de hele gemeenschap. Mede daarom wil Rijksmuseum Twenthe zich ontwikkelen tot het meest innovatieve museum van Nederland. Wij willen bijdragen aan de culturele en economische ontwikkeling van de regio. Ik ben het dan ook hartgrondig eens met uw analyse dat het Balengebouw een prachtig gebouw is dat schreeuwt om een culturele bestemming. Geheel Roombeek biedt de beste kans voor Enschede om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een culturele en creatieve broedplaats. In Enschede ontbreekt het niet aan creatieve ideeën. Uzelf heeft er weer een verrassend idee aan toegevoegd. Nee, het probleem is dat we in een economische crisis zijn geraakt en dat de sterke ontwikkelingen in Roombeek daardoor tot een tijdelijke stop zijn gebracht. En dat terwijl we er bijna waren. Ik hoop werkelijk dat alle betrokken partijen de weg omhoog weten te hervinden om Roombeek echt dat kruispunt op het gebied van kunst, technologie en ondernemerschap te laten worden waar de huidige culturele instellingen al aan werken. Enschede en Twente hebben de potentie om zich te ontwikkelen op een manier vergelijkbaar met de regio Eindhoven.


Arnoud Odding


(foto: Christiaan Zwanikken, die vanaf eind januari meedoet aan de tentoonstelling Metamorphosen)


blog comments powered by Disqus
doorArnoud Oding datum20.05.2015