Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Cursus Turner en de traditie van het sublieme

Vanaf november 2015: In deze cursus gaat docent Azarja Fransen uitgebreid in op de schilderkunst van Turner en de relatie van Turner tot zijn tijdgenoten en voorgangers. De cursus wordt georganiseerd in Rijksmuseum Twenthe i.s.m. U3L (voorheen HOVO).  

Opzet Cursus

Turner is voor Groot Brittannië wat Rembrandt is voor Nederland. Zijn werken tonen geen wereld van stille harmonieën maar van beweging en verblindende schoonheid. In de tentoonstelling zullen werken van Turner gekoppeld worden aan schilderijen van zowel voorgangers als van schilders na hem.


De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:

1: Turner en Traditie

In de eerste bijeenkomst draait het om het vroege werk van Turner dat staat in de traditie van de Europese schilderkunst van de 17de eeuw van o.a. Nicolas Poussin en Claude Lorrain en de Hollandse landschapschilders.

2: Turner en Breuk met de Traditie

Turner wilde geen slaafse navolger zijn van zijn grote voorgangers. Als romantisch schilder wenste hij niet de kunst te beoordelen volgens de academische maatstaven, maar volgens zijn eigen innerlijk licht. 

3: Turner en Vernieuwing

Turners late werken doen verrassend modern aan en gaan sterk in de richting van autonoom kleurgebruik. Werken van Turner worden gekoppeld aan dat van Anselm Kiefer en Gerhard Richter.

Les 4: Bezoek tentoonstelling 'Gevaar & Schoonheid'. 


Data cursus

Donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur: 5, 12, 19 en 26 november 2015.


Praktische info

De cursus wordt gegeven door drs. Azarja Fransen. U kunt zich opgeven via de website van U3L. De kosten bedragen 85 euro.