Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Intensieve samenwerking cultuureducatie Enschede

Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en TETEM kunstruimte presenteren Roombeek Cultuurpark Educatie: een intensieve samenwerking op het gebied van cultuureducatie. De drie instellingen ondertekenden op 1 juli 2015 het samenwerkingsverband onder toeziend oog van groep 3b van CBS Anna van Buren in Roombeek. 

Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en aanbieden van een nog rijker en aantrekkelijker palet aan cultuureducatieve activiteiten. De samenwerking biedt niet alleen praktische voordelen op het gebied van professionalisering, logistiek, boekingen en dergelijke maar vooral ook inhoudelijke kansen. Door de intensieve samenwerking ontstaan nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld de cultuurhistorische kennis van De Museumfabriek te combineren met de kunsthistorische kwaliteiten van Rijksmuseum Twenthe en de nieuwe technologische capaciteiten van TETEM. De samenwerking is mede gericht op innovatieve educatievormen die aansluiten bij het snel veranderende onderwijsveld.


Kijk voor het volledige cultuureducatieaanbod van de drie partners op www.roombeekcultuurpark.nl


In het document ‘Ruimte voor Cultuur - Uitgangspunten Cultuurbeleid 2017 – 2020’ van 9 juni 2015 benoemt minister Jet Bussemaker cultuureducatie als een van de speerpunten van haar cultuurbeleid voor de komende periode. Bussemaker hecht groot belang aan professionele cultuureducatie. Tegelijkertijd meldt de Nationale Museumvereniging landelijk een terugloop in het aantal scholen dat gebruik maakt van het cultuureducatie-aanbod bij culturele instellingen. De drie cultuurpartners in Roombeek Cultuurpark streven naar een complete integratie van hun educatieve activiteiten vanuit de overtuiging dat de grote uitdagingen die culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie te wachten staan om radicale antwoorden vraagt. Gezamenlijk ontvangen De Museumfabriek, Rijksmuseum Twenthe en TETEM nu al meer dan 40.000 leerlingen jaarlijks. Door de samenwerking kan dat aantal in de komende jaren nog flink groeien.


Het Twentse model

Sinds de vuurwerkramp in mei 2000 is met grote inzet gewerkt aan de wederopbouw van Roombeek. Nu vijftien jaar later is de oude wijk getransformeerd tot een met architectuurprijzen overladen woon- en werkwijk met veel creatieve bedrijven. Ruim twee jaar geleden zijn de cultuurinstellingen in Roombeek een samenwerking aangegaan om de wijk verder te ontwikkelen als landelijke hotspot van kunst en technologie: Roombeek Cultuurpark. Roombeek Cultuurpark staat voor een unieke combinatie van eigenschappen: creativiteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht.


Ambitieuze samenwerking

De samenwerking op het gebied van de cultuureducatie is de meest ambitieuze samenwerking die Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en TETEM tot nu zijn aangegaan. De directeuren van de drie instellingen, Arnoud Odding van Rijksmuseum Twenthe, Kees van der Meiden van museum TwentseWelle en Wilja Jurg van TETEM kunstruimte hopen dat dit Twentse model landelijk navolging zal krijgen. Zij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking niet alleen een impuls voor Roombeek Cultuurpark zal zijn maar vooral voor het doel om nog meer kinderen, nog beter met kunst, cultuur en technologie in aanraking te brengen. In een samenleving die steeds meer om creativiteit vraagt is dat van het allergrootste belang. 


Rijksmuseum Twenthe trakteerde klas 3b op ijsjes als bedankje voor hun aanwezigheid bij het tekenen van het samenwerkingsverband