Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Bezoekersreacties op sculpturen Vandervelde

Sinds augustus 2015 toont RMT twee sculpturen van Ludwig Vandevelde, geschonken door de kunstenaar aan het museum. Mater Dolorosa 1 en Graf behoren tot een reeks van zeven houten beelden rondom het historisch religieuze thema van de 'Pieta'. De beelden roepen emoties op bij bezoekers, die we graag met u willen delen. 

Een zittende vrouw, haar handen rustend op haar knieën, haar ogen starend in de verte. Daarnaast een rustbank, comfortabel ogend, maar in werkelijkheid koel en hard. De werken Mater Dolorosa 1 en Graf  die Vandevelde twee jaar geleden maakte en nu aan Rijksmuseum Twenthe schenkt, zijn verregaand realistisch. Hij heeft de Pieta als het ware ontleed tot een aantal bestanddelen. De treurende moeder (Mater dolorosa) is bij hem een zeer realistisch weergegeven melancholiek alledaagse vrouw; het graf is een bed geworden. Diepmenselijke gevoelens zijn kenmerkend voor zijn werk.  Zo ook voor deze sculpturen, waarin leegte, eenzaamheid, verlies, verdriet en rouw zijn uitgedrukt. De koel-technische perfectie van de gladde uitvoering - de kunstenaar studeerde ondermeer houtbewerking - staat haaks op de menselijke betekenis van de voorstelling en maakt de beelden extra indringend. De twee sculpturen vullen elkaar volgens Vandevelde op een ideale manier aan. 


Een aantal bezoekers stuurde een e-mail aan de kunstenaar met een reactie op zijn werk. Ludwig Vandevelde deelde de mooiste reacties vervolgens met RMT. 


Een anonieme bezoeker deelde het volgende: 

'Ik zag uw Mater Dolorosa en ik werd zo ontzettend geraakt door haar emotie. Dank u voor het maken hiervan.'


Een tweede bezoeker schreef:

'Ik ben werkelijk diep geraakt toen ik de samenstelling van uw twee beelden tot een scene in het Rijksmuseum Twenthe zag. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Is het brons? Nee, het is hout! Mag ik even zitten? Nee, dat mag niet, dat maakt er deel van. Is er iemand overleden? haar man? Nee, de zoon. Ongelooflijk tijdloos modern waanzinnig realistisch gestileerd, welhaast gepureerd op Italiaanse wijze. Komt het uit de jaren 50, 60? Nee, uit 2010!

Niets teveel, de kussens en de bank/het bed van hoe heet die scheve architect ook alweer, die een hele achterbuurt opsloot in een soort van grote burcht en ontwerpen stal van de buurvrouw met een ooglapje achter haar bril. Ik dwaal af. 

Die simpele romeinse sandalen, de jurk van eenvoudige snit, met een rozenkrans die ook niet mee behoeft om duidelijk te zijn, de haardracht zowel meisjes- als moederachtig. 

En dan het verdriet, meelijwekkend, de werkelijke verstilde beweging van het verwarde haar, het gerimpelde gezicht en de geleefde armen. Zijn die vingers afgehakt? Nee, ze zijn gekruld en ze zoeken steun. 

Pieta, natuurljk is het bed van hout. 

Ik ben niet gelovig, ik weet wel wat een pieta is, maar dit beeld is vooral ook troostrijk verhalend door de afwezigheid en vervanging van de normale cliché Christelijke symbolen als de moeder met het kind en de stralenkrans gemixt met kruisgang. 

Het verbindt de geboorte met de dood en maakt daarbij het gewone bijzonder. 

Dank u!'


Wij danken deze twee bezoekers van het museum voor het in woorden vatten van hun ervaring en het delen hiervan met de kunstenaar en - indirect - met ons en het publiek. 


Ludwig Vandevelde, Mater Dolorosa, 2013 (foto M. van Beeck)

Vandevelde heeft in augustus 2015 een prachtig gebaar gemaakt door de twee beelden aan RMT te schenken. Het museum, dat al 15 van zijn werken bezat, biedt zo onderdak aan een werkelijk prominente collectie sculpturen van Vandevelde. 


Ludwig Vandevelde, Graf, 2013 (foto M. van Beeck)

Schenken aan Rijksmuseum Twenthe

Door schenken of nalaten aan het museum kunnen particulieren bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van Rijksmuseum Twenthe. Bovendien is schenken of nalaten op een aantal manieren fiscaal aantrekkelijk. Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor de fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven om te schenken aan culturele instellingen nog eens zijn vergroot. Rijksmuseum Twenthe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.