Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

Printlab SNAP NIET DEZE

Tot 28 februari 2016 is SEEN UNSEEN SCENE te zien in het Printlab SNAP. In dit project werkt het kunstenaarsduo Karoline Riha en Peter Muzek, alias Muzak, nauw samen met mensen met een visuele beperking. Op zoek naar beelden buiten het zichtbare, werd in samenwerking met slechtzienden een ‘tastbare grafische film’ gerealiseerd in Oostenrijk, Duitsland en nu – als slotstuk – in Rijksmuseum Twenthe. De kunstenaars gebruiken daarbij grafiek, geluid en animatie. 

De innerlijke beelden die de deelnemers hebben, krijgen langzaam steeds meer gestalte door interpretatie en omzetting. Hierdoor ontstaat een combinatie van het innerlijke beeld van de slechtzienden en een visuele voorstelling daarvan. Het beeld wordt vervolgens samen met de deelnemers omgezet in een driedimensionaal kunstwerk.


De toeschouwer wordt uitgedaagd om bij het kijken, voelen en luisteren een eigen werkelijkheid te vinden en in gedachten een unieke film te creëren. Tegelijkertijd zijn de beelden te zien in combinatie met geluid, zoals door de makers bedacht.


Karoline Riha en Peter Muzek begeven zicht met SEEN UNSEEN SCENE buiten de gebaande paden van grafiek en film. Samen met de deelnemers worden media zo met elkaar verbonden, dat door de directe en nauwe samenwerking een alternatieve manier van kijken ontstaat.


Het kunstenaarsduo is afkomstig uit Oostenrijk. Op woensdagmiddag 13 januari werd SEEN UNSEEN SCENE officieel geopend door mevrouw Daria Bouwman, cultureel attaché bij de Ambassade van Oostenrijk. In zijn openingswoord sprak Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum, zijn dank uit dat juist Rijksmuseum Twenthe de bakermat mocht zijn voor dit experiment. Het benadrukt dat dit museum geen museum over het verleden is maar juist van de toekomst.


Over Printlab SNAP

27 september 2015 t/m 28 februari 2016 -In het kader van het internationale grafiek symposium SNAP3 richten vijf internationaal opererende kunstenaars een kunstzinnig laboratorium in: het Printlab. In dit lab onderzoeken zij hoe het is gesteld met grafiek in de 21ste eeuw. Om beurten ontdekken ze zes maanden lang de grenzen tussen grafiek, andere kunstdisciplines en de samenleving. Het onderzoek is experimenteel, onconventioneel en van een hoog niveau. De grafiek is altijd het uitgangspunt van de kunstzinnige experimenten. Het Printlab SNAP is onderdeel van de Academie van de Verbeelding. 

 

Vanaf 27 september 2015: Catriona Leahy

Van 27 september tot 15 november 2015 zal de Ierse kunstenares Catriona Leahy in het printlab aan het werk gaan. Ze deed een master in Grafiek aan Royal College of Art in London werkt als docent en kunstenares. Haar werk dat voortkomt uit grafiek is multidisciplinair en bestaat vaak uit installaties, bewegend beeld, tekeningen en sculpturen. Leahy heeft een uitgesproken interesse in de concepten tijd, duur en herinnering. Ook heeft ze een fascinatie voor verlaten oorden. Deze gebieden, die door het verval in een steeds veranderende staat zijn, fascineren haar en zijn vaak onderwerp van haar kunstwerken.


Catriona Leahy, Albatross, 2012


Vanaf 22 november 2015: Stefan Demming en Daniela Schlüter

Stefan Demming en Daniela Schlüter zijn twee kunstenaars die van 22 november tot 3 januari 2016 in het Printlab te vinden zullen zijn. In 2014 startten zij met het kunstproject Luurn bi de Buern. Samen met andere kunstenaars gaven ze een inkijkje in de wereld van de landbouw, een domein dat zich door de industrialisatie steeds meer aan ons blikveld onttrekt. Oude boerderijen door heel Münsterland dienden als expositieruimten. De samenwerking tussen Daniela Schlüter en Stefan Demming heeft een bijzondere dynamiek omdat ze verschillende disciplines met elkaar combineren. Schlüter maakt grafiek, illustraties en grafisch ontwerp, terwijl Demming zich vooral binnen het gebied van de mediakunst beweegt.


 Daniela Schlüter, Arche Noah 2014


Vanaf 13 januari 2016: Karoline Riha & Muzak - SEEN UNSEEN SCENE

Karoline Riha en Peter Muzek, alias Muzak, vormen het laatste kunstenaarsduo dat het Printlab gebruikt. Tot 28 februari 2016 zijn zij aan het werk te zien. In het project Seen Unseen Scene onderzoeken ze beeldspraak in een door beelden gekenmerkte wereld. In hun project werken ze met mensen met een visuele beperking. De innerlijke beelden die de deelnemers hebben, krijgen langzaam steeds meer gestalten door interpretatie en omzetting. Hierdoor ontstaat een combinatie van het innerlijke beeld van de slechtzienden en een visuele voorstelling daarvan. Het visuele beeld wordt vervolgens samen met de deelnemers omgezet in een driedimensionaal kunstwerk. Riha en Muzak gebruiken hierbij grafiek, geluid en animatie.  


Benieuwd? Kijk dan ook hier


Karoline Riha, Collage 32