Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

xx

xx

RMT Collectiepresentatie

Bart Hess - Begeerte

Het is de begeerte die ervoor zorgt dat er leven ontstaat, het is een primair gevoel dat de voortplanting aandrijft. De begeerte is onderdeel van wat de psychoanalyticus Sigmund Freud ‘de levensdrif ...

RMT Collectiepresentatie

L.A. Raeven - Behoefte en beheersing

Plato zei het al, wij zijn verlangende wezens. Het begint direct met de geboorte, met de baby die huilt om gevoed en beschermd te worden. Volgens de psychoanalyticus Jacques Lacan is dit de fase waari ...

RMT Collectiepresentatie

Berend Strik - Het mysterie en het verlies daarvan

Het mysterie is het ongrijpbare, dat wat we niet kennen en niet kunnen doorgronden. Het mysterie komt voort uit onze verwondering over de wereld en de manier waarop deze zich aan ons voordoet. Maar ho ...

RMT Collectiepresentatie

Philip Vermeulen - Spelen en beteugeling

Wij mensen verlangen naar eenheid en eeuwigheid, we willen worden opgenomen in ‘de continuïteit van het zijn’, zoals de Franse schrijver en filosoof Georges Bataille het noemt. Maar ons leven bes ...

RMT Collectiepresentatie

Anne Wenzel - Macht en onmacht

Macht en onmacht – soms bereiken ze een wankel evenwicht. Als een wipwap die balanceert in het midden, maar je weet dat er vroeg of laat een moment komt waarop de wip in beweging komt: de ene kant o ...

RMT Collectiepresentatie

Peter Zegveld - Wilskracht en onvermogen

We willen kathedralen bouwen, we willen bergtoppen bedwingen, in de strijd willen we tot het uiterste gaan voor de goede zaak. In de mens schuilt de ambitie om boven zichzelf uit te stijgen en het lev ...

RMT Collectiepresentatie

Silvia B. - Memento mori

Armando was erg onder de indruk van de geschriften van de Duitse schrijver Ernst Jünger. Jünger, die als soldaat had gediend in de Eerste Wereldoorlog, schreef dat de mens zichzelf misschien heeft v ...

RMT Collectiepresentatie

Armando - De schoonheid van het kwaad

Is de mens van nature geneigd tot het goede of het slechte? Door wetten en regels op te stellen proberen wij het goede radicaal te scheiden van het kwade, aldus de filosoof Georges Bataille. Zo bezien ...

RMT Collectiepresentatie

Karin Arink – Controle en loslaten

De beelden van Karin Arink zijn één en al lijf. Het zijn lichamen zonder hoofd of gezicht, meestal gemaakt van klei, gips of textiel. En toch zijn ze begeesterd; ze geven uitdrukking aan een innerli ...