De Woudloper

21 april t/m 16 augustus 2015 - Dierschilderijen verzameld door Gerrit Jan van Heek jr. 

De Gouden Eeuw van Twente

De (verzamel)geschiedenis van Rijksmuseum Twenthe wordt getoond aan de hand van de topstukken uit de collectie en de mecenassen die deze werken aan het museum schonken.

Metamorphosen. Ovidius en de hedendaagse kunst

25 januari - 4 oktober 2015

Magazine Verbeelding

Van de 'Wearable Tech'  dag uit de lezingenserie 'Tech, Art & Entrepeneurship' op 5 juni 2015 maakte Wink een verslag in een dag in de vorm van een online magazine.  

Vacature Projectleider Tentoonstellingen (M/V)

Rijksmuseum Twenthe organiseert elk jaar een groot aantal tentoonstellingen voor een breed nationaal publiek, zoals Rubens, Jordaens van Dijk en de Vlaamse Barok, de publiekslieveling Alexander Roslin ...

Lees Meer

Intensieve samenwerking cultuureducatie Enschede

Rijksmuseum Twenthe, Museum TwentseWelle en TETEM kunstruimte presenteren Roombeek Cultuurpark Educatie: een intensieve samenwerking op het gebied van cultuureducatie. De drie instellingen ondertekend ...

Vrijwilligersvacature Rondleider (M/V)

In Rijksmuseum Twenthe zijn ongeveer tachtig vrijwilligers werkzaam. Hun bijdrage is onmisbaar voor het museum. Zij werken in een plezierige werkomgeving in diverse functies zoals: rondleider, worksh ...

Nieuwe educatieve theatervoorstelling 

Theatergroep De Nieuwe Koning heeft i.s.m. RMT een interactieve theatervoorstelling gemaakt over de textielfamilie Van Heek en het museum. De voorstelling is voor alle scholen (basis- en voortgezet on ...

Frankenstein komt naar RMT en Museum Boerhaave

Rijksmuseum Twenthe en Museum Boerhaave starten een meerjarige samenwerking rond het thema ‘mens en technologie’. In het programma ‘Frankenstein – uit hoeveel vlees en bloed bestaat de toekoms ...

RMT winnaar Zilveren Haring 2015

Rijksmuseum Twenthe heeft de Zilveren Haring in de wacht gesleept. De opvallende bijdrage van het museum aan de toekomst van Twente waren doorslaggevend, aldus het Comité Twentse Haring. Andere genom ...

Restauratie Portret Holbein - Dag 6

Vandaag is de eerste fase van de restauratie afgerond. De vernislagen zijn verwijderd, ten minstens de lagen die wel verwijderd konden worden. Er blijven nog resten van vermoedelijk een zeer oude olie ...

Nieuwe koers RMT loont

Op 8 juni 2015 presenteerde Jet Bussemaker haar cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Rijksmuseum Twenthe kan rekenen op structurele subsidie vanuit de basisinfrastructuur. Een zeer welkome boodsch ...

Educatief aanbod schooljaar 2015-2016 online

Het nieuwe educatieve aanbod voor het schooljaar 2015-2016 is beschikbaar. Vanaf nu kunnen basisscholen en middelbare scholen hun lessen voor het komende schooljaar online boeken. Neem voor advies op ...

Instaprondleidingen

Iedere zondag biedt RMT gratis instaprondleidingen door de tentoonstellingen De Gouden Eeuw van Twente en De Woudloper. 

Noblesse oblige - verleden en toekomst van RMT

Tot ver in de 19e eeuw was Twente een nogal ontoegankelijk land met arme boeren, verstilde dorpen en enkele kleine stadjes. Maar door de opkomst van de textielindustrie voltrok zich vanaf het midden v ...

Gevaar & Schoonheid - Turner en de traditie van het sublieme

5 sept 2015 t/m 3 jan 2016 - Komend najaar organiseren Rijksmuseum Twenthe en Museum de Fundatie in Zwolle in samenwerking met Tate Britain de dubbeltentoonstelling ‘Gevaar & Schoonheid - Turner ...

Lees Meer

Fragmented Memories @Dynamo Expo

De afgelopen twee jaar heeft Pablo Mercado artistiek onderzoek gedaan over het geheugen van de mens en de hersenprocessen tijdens het herinneren. Hij is vooral geïnteresseerd in hoe de hersenen herin ...

Dream it, make it, share it!

Lezingen & Workshops van de Academie van de Verbeelding

Sublime Landscapes in Gaming

24 jan t/m 16 aug 2015 - Sinds enkele tientallen jaren is het sublieme landschap weer springlevend in een ‘nieuwe’ beeldende discipline: gaming. RMT presenteert: het sublieme landschap van nu.

Tentoonstelling Kadinlar in TwentseWelle

14 maart t/m 16 augustus 2015 - Godinnen, rijkdom, macht. De tentoonstelling Kadinlar in museum TwentseWelle neemt u mee op een reis door de regio aan de hand van tien inspirerende vrouwen uit de gesc ...

Wat is de Academie van de Verbeelding?

De Academie van Verbeelding is een vliegwiel voor kunst, technologie en ondernemerschap in Twente en de wereld. De academie stimuleert de verbeelding bij innovatieve processen. De academie doet dat do ...

Roombeek als katalysator voor Twente

Het is haast niet meer voor te stellen dat musea en culturele instellingen tot voor enkele jaren vooral gezien werden als subsidieslurpers zonder veel toegevoegde waarde voor stad en land.

Word Vriend

Voelt u zich betrokken bij RMT? Draagt u de bijzondere collectie een warm hart toe? Word lid van de Vereniging Vrienden van Rijksmuseum Twenthe! Niet alleen steunt u het museum met een financiële bij ...

RMT Kunstkick bij AKI-ArtEZ

Dit schooljaar organiseren we voor het eerst ons succesvolle onderwijsprogramma RMT Kunstkick in samenwerking met onze buren AKI-ArtEZ.